สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

ราคาศัลยกรรม


ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง  แบบต่อกราฟ          ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท


ผ่าตัดเสริมหน้าอก    ทรงกลม                                    ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท


ผ่าตัดเสริมหน้าอก    ทรงหยดน้ำ                                ราคาเริ่มต้นที่  110,000 บาท


แก้ไขหน้าอก                                                            ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท


ผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนคล้อย                                   ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท


ผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย ขนาดเล็ก                                ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท


ผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย ขนาดใหญ่                               ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท


ผ่าตัดมดลูก รังไข่                                                       ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท


ผ่าตัดปิดช่องคลอด                                                     ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท


ผ่าตัดทำให้ยืนฉี่เหมือนผู้ชาย                                      ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท


ผ่าตัดตัดกราม                                                         ราคาเริ่มต้นที่ 65,000 บาท


ผ่าตัดลดโหนกแก้ม                                                   ราคาเริ่มต้นที่ 65,000 บาท


ผ่าตัดดึงหน้า                                                           ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท


ผ่าตัดเสริมสะโพก                                                     ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท


ผ่าตัดยกคิ้ว+ตาสองชั้น                                             ราคาเริ่มต้นที่ 75,000 บาท


ผ่าตัดเสริมจมูกแบบ Open                                        ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท


ผ่าตัดเสริมจมูก                                                       ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท


ผ่าตัดเสริมคาง                                                        ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท


ผ่าตัดตาสองชั้น                                                      ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท


ผ่าตัดปากกระจับ                                                     ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท


เลื่อนหน้าผาก                                                         ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท


เสริมหน้าผาก                                                         ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท


แก้ไขจมูก จากที่อื่น                                                  ราคาเริ่มต้นที่  30,000 บาท